Görsel Sanatlar Sınıfı olarak amaçlarımız;

   • Dersimizin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili teknik ve teorik bilgileri ve becerileri kazandırma,
   • Estetik ve sanatsal duyarlılığını ve yaratıcılığını geliştirme,
   • Sanatı duygu ve düşüncelerini anlatmada görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada yeterli bilgileri kazandırma,
   • Sanatı duygu ve düşüncelerini anlatmada görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada yeterli bilgileri kazandırma,
   • Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkmasında kendi özgüvenlerini geliştirme ve bireysel farklılıklarını geliştirme,
   • Sanat eserlerine ve sanatçılara olan ilgilerini geliştirme,
   • Hayal güçlerini geliştirme,
   • Farklı teknik ve malzemelerle çalışabilmek amaçlarımız arasındadır.