BİLİM MERKEZİ

Sınav Koleji Bilim Merkezi, bilimsel düşüncenin gelişmesini ve bilim kültürünün yaygınlaşmasını, topluma düşünen ve sorgulayan öncü bireyler kazandırmayı, Türkiye’deki bilimsel birikime katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

SANAT ATÖLYELERİ

“Her bireyin keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği vardır” ön kabulüyle Sınav Koleji’nde, sanatla yaşamı birleştirmek için gerekli tüm mekânları, araç – gereçleri ve nitelikli eğitmenleri bir araya getiren kültür-sanat- beceri kompleksi oluşturulmuştur.

 

DANS SALONLARI
Eğitim-öğretim felsefesinde bedensel, düşünsel ve duygusal bütünlüğü hedefleyen Sınav Koleji’nde modern ve halk dansları için özel tasarlanmış stüdyolar, aynalı salonlar ve dans atölyeleri yer almaktadır.

 

ENSTRÜMAN VE MÜZİK ATÖLYELERİ
Müzikal yeteneklerin keşfine ve gelişmesine olanak sağlayan Sınav Koleji’nde öğrencilerin müziğin her alanında eğitim alabilmelerini sağlamak için yeterli sayıda kişisel enstrüman bulunmaktadır

 

AÇIK VE KAPALI SPOR ALANLARI
Nitelikli spor eğitiminin yanı sıra spor kültürü ve birikiminin de verildiği Sınav Koleji’nde; spor eğitimi için uygun alanlar oluşturularak, uygun ekipman ile birlikte alanlarında uzman eğitimcilere yer verilmiştir.

 

KÜTÜPHANE / BİLGİ ERİŞİM MERKEZİ
Çeşitli dillerde binlerce basılı ve dijital yayının yer aldığı Sınav Koleji Kütüphanesi’nde, öğrencilere kitap sevgisi ve okuma alışkanlıklarının kazandırıldığı kütüphane etkinlikleri düzenlenmektedir.

 

EKOLOJİK ALANLAR
Öğrencilerin doğayla doğru ilişki kurabilmesinin ilk adımlarını okul döneminde atmaları için Sınav Koleji’nde; doğru planlama ve uygun yapı malzemesi kullanılarak inşa edilmiş profesyonel sera ve hayvan sevgisini aşılamak için onlarca evcil hayvanın bulunduğu barınak yer almaktadır.

 

MODERN YEMEK SALONLARI
Uzman diyetisyenlerce bilimsel olarak hazırlanan bir beslenme programı uygulayan Sınav Koleji’nde, menüler öğrencilerin fiziksel gereksinimleri, besinlerin kalori değerleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

 

SINAV STORE
Okul içinde öğrenci ihtiyaçları için özel alanlarıyla Sınav Koleji’nde, derse yardımcı kaynakların, sınavlara hazırlık ve güncel okuma kitaplarının ve eğitim-öğretim kırtasiye ürününün kolaylıkla temin edilebileceği bir kırtasiye bulunmaktadır.

 

HİJYEN VE TEMİZLİK
Okul yaşamının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için Sınav Koleji’nde, bina ısı yalıtımı ve havalandırması maksimum hijyen tasarımına sahiptir. Eğitim ve ortak kullanım alanlarına uzman personel tarafından periyodik olarak temizlik yapılmaktadır.

 

GÜVENLİ OKUL
Eğitim-öğretim için en uygun atmosferin sağlandığı Sınav Koleji’nde, öğrencilerin evden ayrılıp-eve döndükleri süre boyunca maksimum güvenlik oluşturulmuştur.

 

3D EĞİTİM
3D sinema teknolojisiyle fizik, kimya, biyoloji, coğrafya ve matematik eğitimini büyüleyici bir formata dönüştüren Sınav Koleji, 3D Laboratuvarları ile öğrencilerine ayrıcalıklı bir eğitimi ortamı daha sunuyor.

 

BILINGUAL ANAOKULU
“Anaokuluna ayrı bir özen” temel ilkesiyle hareket eden Sınav Koleji Anaokulu’nda, Oxford ile Türkiye’de sadece Sınav Koleji’nde yürütülen İngilizce ağırlıklı bilimsel anaokulu programı uygulanmaktadır.

 

THE LANGUAGE SCHOOL
“Okul İçinde Okul The Language School” yapılanmasıyla Sınav Koleji’nde, yabancı dil öğretiminde Avrupa dil pasaportu kriterlerine göre hazırlanmış yoğun program uygulanmaktadır.

 

ULUSLARARASI DÜZEYDE OKUL
Dünya vatandaşları yetiştirme hedefiyle kurulan Sınav Koleji’nde, çağımızın güçlü ve donanımlı bireylerini yetiştirmek için uluslararası çapta tanınmış, saygın kurumlarla işbirlikleri, akreditasyonlar ve stratejik ortaklıklar yapılmıştır.

 

TESTING & MATERİAL OFFİCE
Akademik dil eğitimini “The Language School” altında toplayan Sınav Koleji’nde, İngilizce eğitim-öğretim sürecini zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla Testing & Material Office bulunmaktadır. Etkin yabancı dil eğitimini özel bir önem ve farklı bir yaklaşımla ele alan Sınav Koleji’nde Testing & Material Office bünyesinde akademik danışmanlar, eğitim koordinatörleri ve alanlarında uzman İngilizce öğretmenleri yer almaktadır.

 

AFTER SCHOOL PROGRAMI
Okulu, yalnızca akademik bilgi ve beceri kazandıran bir yer olmaktan öte öğrencinin bedensel gelişimine, sosyal ve kültürel birikimine katkıda bulunan ortamların tümünü içine alan yaşam alanı olarak kabul eden Sınav Koleji’nde, akademik başarıyı destekleyecek ve öğrencilerin okul motivasyonlarını artıracak bilimsel, sosyal, kültür-beceri, sanatsal ve sportif etkinlerden oluşan After School programı uygulanıyor.

 

OKUL – DERSHANE BİRLİKTELİĞİ
Sınav Koleji okul-dershane birlikteliğini benimseyerek, Türkiye’nin 1 numaralı dershanesi Sınav Dergisi Dershaneleri’nin altyapısını, birikimini, programını, yayınlarını ve deneme sınavlarını okula taşımıştır.

 

MENTAL ARİTMETİK
Anaokulundan 5. Sınıfa kadar bütün öğrencilere verilen mental aritmetik aktivitesiyle Sınav Koleji’nde, anaokulu ve ilkokul için konu anlatımı, alıştırma kitabı ve yaprak testlerden oluşan özgün içerik yer almaktadır.

 

SEÇKİN ÖĞRETMEN KADROSU
Eğitim-öğretim alanındaki başarısını güçlü öğretmen kadrosuna borçlu olan Sınav Eğitim Kurumları’da, öğretmenlik mesleğine adanmış, başarılı, özverili, liderlik yeteneği güçlü, yeniliğe ve teknolojiye açık, alanında en iyisi, mesleki hâkimiyeti olan ve genel kültürü yüksek, iletişim kurabilme, kriz çözebilme ve gerektiğinde öz eleştirel olabilen, öğrencilerinin bireysel özelliklerini analiz edebilen öğretmenler görev yapmaktadır.

 

MENTÖR ÖĞRETMENLİK
Anaokulundan başlayarak 5. Sınıfa kadar “her sınıfta iki öğretmen uygulamasıyla Sınav Koleji’nde, öğrencilere daha fazla birebir zaman geçirilmekte, her öğrencinin farklı öğrenme stiline göre öğretim metodu uygulanmaktadır. Birebir ilgi ve yüksek sosyal etkileşimle öğrencinin ilgi alanlarına uygun yönlendirme yapılmaktadır.

 

REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Sosyal, duygusal, akademik ve gelişimsel rehberlik anlayışının benimsendiği Sınav Koleji’nde, ulusal ve uluslararası geçerlikli, güvenilir test ve envanter ile birlikte öğrencilerin arkadaş ilişkileri, veli ve öğretmen iletişiminin sağlıklı yürütülmesi için danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğrencinin sosyal çevreye uyumu, problem çözme ve karar verme gelişimlerinin takibi ve gerekli destek hizmetlerinin sağlandığı Sınav Koleji’nde, derslere katılım, sınav performans izlenmesi ve günlük okula devam durumu konusunda düzenli olarak veli bilgilendirmesi yapılmaktadır.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ
Sevgi, saygı, adalet, dayanışma, yardımseverlik, fedakarlık, hoşgörü, dürüstlük, farklılıklara saygılı olmak gibi toplumsal değerleri kurumsal felsefesinin merkezine yerleştiren Sınav Koleji’nde; ‘THE Okul’ kapsamında takip/sorumluluk, hakkaniyet/dürüstlük, empati/duygudaşlık kültürü oluşturmaya dönük yaklaşım esas alınmıştır. ‘İyi insan iyi vatandaş’ yetiştirme hedefiyle oluşturulan değer merkezli okul kültüründe, zararlı alışkanlıklar, şiddete yönelim, marka bağımlılığı, aile ve topluma yabancılaşma gibi olumsuz tutum ve davranışlara karşı engelleyici ve önleyici tedbirler bulunmaktadır. Eğitim sisteminde aktarılması gereken değerlerin ve değer sistemlerinin belirlenmesi için değer eğitimiyle ilgili düzenli olarak literatür taraması yapılmaktadır.

 

CITO VE SINAVK12 İLE BAŞARI TAKİBİ
Ölçme-değerlendirmeye özel bir önem veren ve yaş gruplarına göre iki farklı uygulamanın yer aldığı Sınav Koleji’nde; küçük sınıflarda, Avrupa’nın en büyük ölçme-değerlendirme kuruluşu Cito ile çocukların bireysel gelişim sürecinin ve uygun eğitim metodunun tespiti yapılmaktadır. Sınav Koleji’nde, “Hiçbir öğrenci geride kalmasın!” hedefiyle hareket eden Cito öğrenci izleme sistemiyle, denetlenebilir, karar alma süreçlerine katkı sağlayan merkezi bir bilgi sistemi oluşturulmuştur.

 

CITO VE SINAVK12 İLE BAŞARI TAKİBİ
Ölçme-değerlendirmeye özel bir önem veren ve yaş gruplarına göre iki farklı uygulamanın yer aldığı Sınav Koleji’nde; küçük sınıflarda, Avrupa’nın en büyük ölçme-değerlendirme kuruluşu Cito ile çocukların bireysel gelişim sürecinin ve uygun eğitim metodunun tespiti yapılmaktadır. Sınav Koleji’nde, “Hiçbir öğrenci geride kalmasın!” hedefiyle hareket eden Cito öğrenci izleme sistemiyle, denetlenebilir, karar alma süreçlerine katkı sağlayan merkezi bir bilgi sistemi oluşturulmuştur.

 

ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME VE İNOVASYON
Eğitim alanındaki bütün yenilikleri düzenli takip etmeyi ve bu yeniliklerin okula entegrasyonunu birincil amaç edinen Sınav Koleji, Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Merkezi (ARGİM) ile “yaratıcı ve inovatif okul” anlayışını benimsemiştir.

 

ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME VE İNOVASYON
Eğitim alanındaki bütün yenilikleri düzenli takip etmeyi ve bu yeniliklerin okula entegrasyonunu birincil amaç edinen Sınav Koleji, Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Merkezi (ARGİM) ile “yaratıcı ve inovatif okul” anlayışını benimsemiştir.