KAYIT KOŞULLARI

Sınav Ana Okullarına ön görüşme ile öğrenci kaydı yapılır.

Sınav İlköğretim Okullarının 1. 2. ve 3. sınıflarına ön görüşme ile 4. ve 8. sınıflar arasına ise Sınav Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına göre kontenjan dahilinde öğrenci alınır.

Sınav Anadolu liselerine, kuruma bağlı ilköğretim okullarının 8. sınıflarından mezun olan öğrenciler doğrudan, kalan kontenjana ise farklı okullardan gelen öğrenciler TEOG puanlarına göre kaydedilir.

10. ve 11. sınıflara ise (kontenjan açık olduğu takdirde) tarihi daha sonra duyurulacak olan seviye tespit sınavına göre nakil öğrenci alınacaktır.

Sınav Fen Liselerinin 9. sınıflarına TEOG sonuçlarına, 10.11.ve 12. sınıflarına ise Fen Liseleri nakil yönetmeliğine göre öğrenci alınır.


Kayıtta Gerekli Belgeler

İLKÖĞRETİM 

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Üzerinde TC kimlik no’su yer alan)
 • Anne-Baba Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Üzerinde TC kimlik no’su yer alan)
 • İkametgah belgesi
 • Karne
 • 4 adet fotoğraf
 • Ara Kayıtlarda 6.7.8. Sınıf SBS Puan Kartı

LİSE 

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Üzerinde TC kimlik no’su yer alan)
 • Anne-Baba Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Üzerinde TC kimlik no’su yer alan)
 • İkametgah belgesi
 • Diploma / Tastikname
 • 4 adet fotoğraf
 • SBS Sonuç Belgesi

BANKA KREDİSİ KULLANILMASI HALİNDE BANKANIN TALEP EDECEĞİ EVRAKLAR 

 • Nüfus Cüzdanı: Üzerinde TC kimlik no’su yer alan (Üzerinde TC kimlik no’su yer alan)
 • Adres Belgesi: Güncel adresinizi gösteren son 3 aydan birine ait güncel Sabit Telefon / Doğalgaz / Elektrik / Su Faturası veya son 1 ayda alınmış İkametgah Senedi, Araç varsa ruhsat fotokopisi, ev tapu fotokopisi, çalıştığı bankalar ve sahip olduğu kredi kartları
 • Gelir Belgesi: Çalışma şeklinize göre gereken gelir belgesi aşağıdaki gibidir.
 • Ücretli İse Son aya ait maaş bordrosu
 • Emekli İse Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi
 • Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı
 • Şahıs Şirketi Sahibi İse Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi , Son Dönem Geçici vergi Beyannamesi
 • Sermaye Şirketi Ortağı İse Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Son Dönem Geçici vergi Beyannamesi
 • Kira Geliri Sahibi İse Kira Belgeleri: Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve 2 aydan eski olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge Banka kaşe imzalı hesap hareketleri
 • Faiz Geliri Sahibi Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi
 • Çiftçi Geliri Sahibi Çiftçilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi