SINAV ANA SINIFI

Özel Milas Sınav Okulları eğitimin temellerine 5-6 yaş gurubu çocuklarımız ile başlamaktadır.Amacımız çocuklarımızın kaliteli eğitim-öğretim geçirerek kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip mutlu bireyler yetiştirmektir.

Anaokulunda alanında uzman okul öncesi ve İngilizce öğretmenleri eşliğinde çift öğretmenli bilungual eğitim sistemi uygulanmaktadır. Anaokulunda dersler elektromanyetik dijital tahtalar ile yapılır. Öğrencilerimiz yetenek ve ilgileri doğrultusunda aylara göre gruplara ayrılmaktadır. Anaokulu sınıflarımızın giriş ve çıkışları ilköğretim binamızdan ayrı olup anaokulu öğrencilerimize aittir. Öğrencilerimiz branş derslerini uzman branş öğretmenleri eşliğinde okulumuzun tüm fiziksel imkanlarından faydalanarak yapmaktadırlar.

Anaokulumuz

En önemli hedefimiz yarınlarda gurur duyabileceğimiz çocuklar yetiştirmektir. 5-6 yaş dönemi içinde çocuğun zekası, duyguları, kişiliği ve sosyal ilişkileri bir bütünlük içinde gelişir. Bu gelişim ancak doğru bir eğitimle tamamlanmış olur. Bugünün çocukları 21. yüzyılda yaşamaktadır. Farklıdırlar ve ihtiyaçları artmıştır. Akademik zeka eğitimi yanında duygusal ve sosyal zeka eğitimi zorunludur. Çocuklarımızı anne ve babalarla birlikte yetiştirdiğimiz hiç unutulmamalıdır. Bu amaçla, aile iş birliği kesin ilkelerimizin başında gelmektedir.

Çocuklarımızın okul öncesi hazırlıklarını bütün gelişim alanlarında (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) tamamlayabilmeleri için hedeflerimiz:

 • Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda nesiller yetiştirmek
 • Araştırmaya, problem çözmeye dayalı aktif katılım ortamları oluşturarak çocukların kendi öğrenmesorumluluğunu üstlenebilmesi ve öğrenme yaşantılarıyla ilgili yeni yapılandırmalara gidebilmesini sağlamak
 • Hayal gücünü kullanabilen, yorum yapabilme gücüne sahip, sorumluluk sahibi ve mutlu çocuklar yetiştirmek
 • Çocuklarımızı İlköğretime ve hayata hazırlamak
 • Her öğrenciyi kendi kapasitesinin en üst noktasına ulaştırabilmek
 • Öz güvenini kazanmasına yardımcı olmak
 • Akademik başarının yanında sosyal başarılara imza atmak
 • Yaşıtlarına ve yetişkinlere karşı kendini ifade edebilme becerisini geliştirmek
 • Yetişkinden bağımsız hareket etme becerilerini geliştirebilmek
 • Öğrenmeye karşı merak ve istek uyandırabilmek

Eğitim İlkelerimiz

Çocuklarımıza bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı olmak:

 • Özgürlük ve disiplin arası güzel bir denge kurabilmelerini sağlamak
 • Tutarlılık ve sürekliliği ilke edindirmek
 • Kendini özgürce ve rahat ifade etmesini sağlamak, bağımsızlığının ve özdenetimini sağlamasına sorumluluk almasına , sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanımak
 • Oyun yolu ile insanlar arası iletişim becerisi kazandırmak, karşılaştığı problemlerle baş edebilme ve çözüme yönelik davranışlar kazandırmak
 • İlköğretim basamağı için gerekli yeterlilikleri kazandırmak
 • Çevrecilik bilinci ile yetişmiş vatanına milletine, gelenek göreneklerine bağlı çağın gerektirdikleriyle yaşayan bireyler yetiştirmek
 • Okulöncesi eğitimi konusunda aileyi bilinçlendirmek

Spor Alanları

Milas Sınav Koleji Anaokulumuzda eğitim gören çocuklarımızın bedensel potansiyellerini keşfetmeleri ve bu potansiyellerini kullanabilmeleri için okulumuz çok çeşitli spor alanlarına sahiptir. Bunlar; kapalı spor salonu, oyun parkı ve bale salonumuzdur.

Eğitim programımız çocuklarımızın ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak çok yönlü gelişimsel bir programdan oluşmaktadır.Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında, yaparak ve yaşayarak öğrenme, yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek sorgulayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yöneliktir. Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar.

Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır. Öz güveni yüksek, yetişkin yardımı olmadan başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, kendini rahat ifade edebilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten ve deneyen, empati, işbirliği, paylaşma, sevgi-saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek eğitim programımızın hedef noktasıdır.

Öğrenme Merkezi (Kulüp Çalışmaları)
Sınav Koleji Anaokullarında, “mutlu çocuk öğrenir” ilkesinden yola çıkılarak hazırlanan eğitim programında yetenekleri doğrultusundaki etkinlikler ile buluşan çocuklar etkin ve eğlenceli öğrenme stillerinde sunulan aktiviteler sayesinde yaparak, yaşayarak yeteneklerini geliştirebiliyorlar.

Fen-Matematik Programı
GEMS (Great Explorations Math and Science) Üniteleri

 • Özgürlük ve disiplin arası güzel bir denge kurabilmelerini sağlamak
 • İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.
 • Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
 • GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.
 • Uyguladığımız GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri…

Matematik Eğitimi
Math Their Way: Çocukların Gözüyle Matematik;

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir. Eğitim programımızda yer alan Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

 • Serbest Keşfetme,
 • Örüntü Oluşturma,
 • Gruplama ve Sınıflandırma,
 • Sayma,
 • Mukayese Etme,
 • Grafik Oluşturma,
 • Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Proje Çalışmaları
Reggio Emilia okullarında geliştirilmiş olan “Proje Yaklaşımı” eğitim ortamlarında, sürece önem veren ve bireyin nasıl öğrendiğinin önemini vurgulayan bir yöntemdir. Anaokullarımızda proje yaklaşımı ile yetişen öğrencilerimiz:

 • Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme,
 • Hayal gücünü kullanma,
 • Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
 • Problem çözme becerisi,
 • Sorgulama,
 • Dönüşümlü düşünme,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Değerler Eğitimi

Okul öncesi dönemde eğitim hedeflerimizden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.

Bu nedenle eğitim programımızda “Değerler Eğitimi” müfredatı oluşturulmuştur.

5-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda; sevgi, saygı, hoşgörü, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerler ele alınmaktadır.

“Değerler sosyal hayatı düzenler ve kolaylaştırır” prensibinden hareketle sınıflarımız “Hoşgörü Denizi, Barış Bahçesi, Saygı Ormanı, Mutluluk Ülkesi” isimleri ile adlandırılmıştır. Anaokulumuzda 1 tane 5 yaş, 3 tane 6 yaş olmak üzere 4 sınıfımız bulunmaktadır. Hedeflediğimiz eğitim ve öğretimi uygulayabilmek için gereken sınıf ortamı özenle planlanarak oluşturulmuştur. Her öğrencimizin öğrenme biçimine uygun materyalleri bulacağı düzenlemeleri yapabilmemize olanak veren bir ortam hazırlanmıştır.Sınıflarda öğrenci sayısı maksimum 20 olup, her sınıfta çift öğretmen görevlidir. Elektro manyetik dijital tahtalarda eğitim verilmektedir. Sınıf öğretmenlerinin yanı sıra tüm branş dersleri için ilköğretim bölümünde görev yapan öğretmenlere görev verilir.

Öğrencilerimizin okul içerisinde yaşamış olduğu olası küçük kazalar ve ilkyardım müdahalesi için revirdeki hemşiremiz, öğrencilerin okulda olduğu tüm zamanlarda (ders dışı etkinlikler ve özel günler dahil) görevdedir. Öğrencilerin acil rahatsızlıklarında ilk tedavi yapılarak, gerekiyorsa bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmaları sağlanır ve aileye bilgi verilir. Öğrencilerin günlük alması gereken ilaçların takibi her sabah hemşiremiz tarafından yapılır. Her pazartesi sabahı haftalık temizlik kontrolleri (beden, saç, tırnak, diş) yapılır. Uzman doktorların gözetiminde diş-göz taraması, ayak sağlığı taraması, sağlık taraması, aşı uygulaması yapılır.

Hastalıklar konusunda velilerimizi ve öğretmenlerimizi bilgilendirmeye özen gösterdiğimizden, hasta olan yada rahatsızlanan öğrencinin velisi o gün aranıp bilgilendirilir. Eğer öğrenci okula gelmedi ise veli aranarak sebebi öğrenilir.

Okul Öncesi Dönemi Çocuklarında İngilizce Eğitimin Önemi

Günümüzde İngilizce bilmek, gerek okul gerekse iş kariyerinde kesin bir avantajdır. Bunu herkes bilir, fakat çoğu kişi bu işe çocuk yaşta başlanmasının ne kadar verimli olduğunu bilmez. İngilizce öğrenmenin anaokulu programlarında olması, çocukların sürpriz bir öğrenme kapasitesi göstermesine yol açmaktadır. Bu programların amacı; sadece çocuğun İngiliz diline kolay ve eğlenceli bir şekilde yakınlaşmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda dünyada kendi dilinden başka farklı dillerde de iletişim kurulabileceğini göstermektedir. Bu yolla da öğrendiği yabancı dili kullanabilmek ona büyük bir haz verecektir.

Unutulmaması gereken bir gerçek de küçük yaşlarda yabancı dil öğrenmenin her bakımdan çok kolay olmasıdır. Örneğin; çocuklarda dil öğrenimi üzerine yapılan araştırmalarda, anadil dışında evde öğrenilen diğer bir dilin de aynı şekilde (ölçüde) öğrenildiği gözlenmiştir. Aynı zamanda küçük yaşlarda öğrenilen bilgilerin büyük yaşlarda öğrenilene oranla daha kalıcı olduğu saptanmıştır. Telaffuz ve kulak dolgunluğu açısından önemi büyüktür.Okul öncesi yabancı dil eğitim programlarındaki amaç çocuğa okulda öğretilen sistematik İngiliz dili eğitiminin tam tersi bir şekilde, oyun oynarken (iletişim kurmanın en basit şekilleriyle) dili kullanmayı öğretmektedir. Çocuk bu yolla farkında olmadan resimlerle, boyamalarla, şarkılarla, çeşitli filmlerle İngilizce’yi en verimli çağında, en güzel şekilde öğrenecektir.

Okul Öncesi Eğitimde Drama Nedir?

Drama, birlikte yaratılan, yazılı bir metin olmadan yola çıkılan bir oyundur. Yaratıcı drama, çocukların yaratıcılıklarının geliştirilmesi için dramanın kullanılmasıdır. Yaratıcı drama çocuk eğitiminde sanatsal becerilerinin geliştirilmesinde kendini tanımada uygulanır. Yaratıcı drama etkinliği katılımcılar tarafından ciddiye alınarak, gerçekleşmiş gibi canlandırılır. Yazılı bir metin yoktur, o anda yaratılanlar ilk kez vardırlar ve doğrusu yanlışı da yoktur. Bu nedenle yaratıcı dramada yanlış yapma korkusu olmaz.

Yaratıcı dramanın temel öğesi hayal gücüdür. Etkinlikler sürecinde çocuk, çevresiyle etkileşim içine girerek hayal gücünü geliştirir, zenginleştirir. Yeni fikirler üreterek farklı görüş acıları ortaya koyabilir.Gruptaki çocuklar belirlenmiş olan bir konunun genel çerçevesi içinde kendi yaratıcılıkları, bilgi ve deneyimleri ile serbestçe davranır, oynar, canlandırdıkları oyundan aldıkları keyfi paylaşırlar.Konusu öğretmen ve çocuklarla belirlenen drama, yine belirlenen amaçlar doğrultusunda ısınma, çalışmalarından sonra tartışılır ve oynanır.

Okul Öncesi Dönemde Bale ve Önemi

Bale ve modern dans, müzik, ritm, dekor ve tiyatronun birlikte sergilendiği saflık, güzellik, hafiflik ve zerafetin yer aldığı bir sanat dalıdır. İnsan hayatındaki mutluluk ve huzurun anahtarıdır. İnsanların hayatlarının karmaşıklığı içinde estetik anlayışının ve ayrı bir dünyanın başladığı noktadır. Görsel sanatların en pırıltılısı olan bale, özellikle küçük kız çocukların düşlerini süsleyen büyülü bir dünyadır. Gelişimin temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli, uzun bir süreçtir. Bale eğitimi ve öğretimi çocukların bedensel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Çocuklar bale yaparken kendi bedenlerini tanımayı, keşfetmeyi, kontrol etmeyi, müzik eşliğinde dillerini, jest ve mimiklerini kullanmayı öğreniyorlar. Çocuğumuzun bedensel ve zihinsel gelişiminin üzerine bir eğitim anlayışını benimsemek mümkün değildir. Her şeyin bir zamanı, her adımın ve her hareketin çocuğun bilimsel gelişimine göre bir sırası vardır.

Bu nedenle küçücük bedenleri eğitmek ciddi bir sorumluluk işidir. Bale eğitimine erken yaşlarda başlamak gerekir, çünkü uzun, zor, çaba, sabır ve disiplin isteyen bir sanat dalıdır. Bale eğitimine başlayanlar estetik bir vücuda sahip olmakla beraber, dengeli beslenme ve disiplinli öz bakım becerilerini kazanırlar. Psikolojik ve duygusal açıdan daha doyumlu, kendilerine güvenli, benlik saygısı yüksek bireyler olarak yetişirler. Çocuklar bedenleriyle ilgilenirken aynı zamanda klasik müzik dinleyerek beyinlerini rahatlatırlar. Böylece birbirleriyle ve aileleri ile rahat ve doyurucu iletişim kurarlar.

Okul Öncesinde Müzik ve Orff Eğitimi

Müzik eğitiminin çocuk gelişimine etkilerinden söz etmek demek, öncelikle “müzik-çocuk gelişimi” ikilisi arasında bir korelasyon olduğu denencesini savunuyor olmak anlamına gelmektedir. Bu denenceyi destekleyen temel sayıltı ise, müziğin insan yaşamında belirli bazı işlevleri olduğudur.

Müziğin işlevleri, özü bakımından estetik temelli olup, bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik, eğitimsel nitelikler taşır. İşlevlerinin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedeniyledir ki, müzik, insanlık tarihinin en eski çağlarından beri, hem çok etkili bir eğitim aracı, hem de çok önemli bir eğitim alanıdır. (Uçan, 1994)

Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir. (Pamir)

Müziği seven çocuk insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Eflatun’un da dediği gibi, estetik eğitim, ahlak eğitimini de etkiler. W.Shakespare’nin Venedik Taciri adlı oyununda “Kendinde müzik olmayan, seslerin tatlı ahenginden heyecan duymayan insan, hinlik ve hırsızlık için yaratılmıştır. Onun ruhu geceden daha karanlık, tutkuları cehennemden daha karadır. Böyle bir insana güvenmeyiniz!” diyen sözlerinden de yola çıkarak, insan ruhunun güzelliklerin yüceltebileceğini vurgulamak gerekir. Müzik bir güzellik ve eğitim aracıdır; insanı yumuşatarak geliştirir.

Sanat, “yeterli ve amacına uygun müzik eğitimi almış bireylerden oluşan, sanat kültürü almış aydınlara sahip” toplumlarda rahat soluk alır ve gelişebilir. Avrupa’da müzik sanatı son yüzyılındaki büyük gelişimini geniş ölçüde okul müzik eğitimi ve öğretimine borçludur. Dans ve müzik insanın bedensel, ruhsal ve zihinsel gücünün elementer biçimde dışa vurumudur.

Dil, dans ve müzik çocuğun birbirinden ayırmadığı hareket alanıdır. Başlangıçtan beri şarkıya çalgı eşlik eder. Kulaktan kulağa geçen veya nota yazımı yapılan müziği veya geleneksel dans formlarını uygularken yaratıcılık katılır. Her insan kendini (duygularını) müzik ve hareketle ifade etme potansiyeline sahiptir.

Orff-Schulwerk’in geliştirilmesi için yıllar içinde çeşitli ülkelerde birçok uzmanın yaptığı çalışmalarda bu fikirlerin ve modellerin yalnız erken eğitimde değil, gençlerin ve yetişkinlerin eğitim sürecinde de kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Orff-Schulwerk’in sosyal pedagojide ve terapide kullanımı özellikle önem kazanmıştır.

Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Önemi

Çocuk durmadan hareket eden, tümüyle etkin bir varlıktır. Özellikle yürümeye başladıktan sonra sürekli hareket halindedir. Çocuk, organlarını çalıştırmak, iskelet yapısını kuvvetlendirmek, ciğerlerini geliştirmek için harekete muhtaçtır. Bu hareketlilik çocuğun hem fazla enerjisinin harcanmasını hem de bol bol besin ve oksijen alarak büyümesini sağlar. Görüldüğü gibi çocuğun gelişmesi için vücut organlarını çalıştırması son derece önemlidir.4-5 yaş çocuklarının hareket becerilerini öğrenmeleri daha hızlı ve uyumludur. Bireysel çalışmaların yanında da eşli çalışmalara da yer verilmelidir.

Oyun ağırlıklı olarak temel beceriler kazandırılabilir ve çeşitli egzersizler yaptırılabilir.5-6 yaş çocukları iki ya da daha fazla hareketi birleştirme becerisine sahip olurlar. Koordinasyon becerileri de diğer yaş gruplarına göre oldukça gelişmiştir. Karmaşık hareket becerilerini yapabilecekleri gibi takım oyunları ve yarışmalar da ilgilerini çekecektir.Çocuğa okul öncesi dönemde verilecek olan sistemli ve programlı bir hareket eğitimi, ona sağlıkla ilgili alışkanlıkları, düzenli olmayı, iradesini kullanmayı ve iş birliği kazandıracaktır.

Daha sonraki yaşamında spor yapma alışkanlığının temelleri bu eğitimle atılmış olacaktır. Kas kuvveti, dayanıklılık, esneklik ve çeviklik gibi temel beceri unsurları okul öncesi dönemdeki eğitimle gelişecektir.Beden Eğitiminin en önemli hedeflerinden biri de kişiye, yaşam kültürü içinde spora gereksinim duyabilme yönünde jimnastik yapabilme alışkanlığı kazandırabilmektedir. Tesis, malzeme, kültürel çevre, spor eğitimcisi faktörleri içinde spor eğitimi alanlarının(branşlarının) geliştirilmesi, çocuğa yönelik programların oluşturulması ayrı bir inceliktir.